Slippfest for Filosofisk supplement #1/2010

bookmark

Spesialnummer om Žižek!

torsdag 4. mars 2010, kl. 18:00

Sal: Nedjma (3. et)

Arrangør: Filosofisk supplement

Inngang: Gratis

Filosofisk supplement slipper spesialnummer om Žižek, og dette må feires! I bladet er et bredt spekter av innfallsvinkler til Žižek representert, og dette lar vi også være utgangspunktet på slippfesten: Det vil der bli en paneldebatt der deltagerne holder hvert sitt innlegg og trekker fram ulike aspekter ved Žižeks tenkning. Panelistene vil så kommentere hverandres innlegg, før vi åpner for spørsmål og innspill fra salen.

I panelet: Espen Søbye, filosof og forfatter; Anders Fjeld, skribent; Sead Zimeri, filosofistudent; Chantal Jackson, student.

Ingen arrangement