Språk er makt!

bookmark

Om kjønnsmakt og usynliggjøring

torsdag 29. oktober 2009, kl. 17:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norsk Kvinnesaksforening

Inngang: Gratis

Filosofen Wittgeinstein har sagt at «språkets grenser er min tilværelses grenser.» Hva menes med dette? Innledere: Ruth Vatvedt Fjeld, professor i leksikografi, og Gerd Brantenberg, forfatter med særlig interesse for måten vi bruker språket på. Kunstnerisk: Halvsøstra.

Ingen arrangement