Språkdebatt

bookmark

Hva skjer med sidemålet?

mandag 15. oktober 2012, kl. 19:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Det Norske Akademi for Sprog og Litteratur

Inngang: Gratis

Paneldebatt om et emne som vekker sterke følelser: Etter hundre år med obligatorisk sidemålsundervisning og skriftlig eksamen foreslår Utdanningsdirektoratet nå endringer. Det har provosert mange, særlig blant målfolk. Men er det sikkert at et annet undervisningsopplegg vil svekke nynorsken? Avhenger dens fremtid av helt andre forhold? Og hva med effektene for hovedmålet?
 
I panelet sitter professor Inge Lønning, leder i Noregs Mållag Håvard Øvregård, lektor Anne Lene Andersen og leder av nynorskgruppa i SV, Jens Kihl.
 
Ordstyrer er Helene Uri.

Ingen arrangement