Språkkafé

bookmark

Språkmeldinga: krisemelding eller feilmelding?

mandag 3. november 2008, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Språkrådet

Inngang: Gratis

Språkrådet inviterer til språkkafé (åpent debattmøte), og temaet er regjeringas forslag til en ny språkpolitikk for å styrke norsk språk i forhold til engelsk.

• Bør norsk lovfestes som nasjonalspråk i Norge?
• Bør norsk være hovedspråket i all forskning og høyere utdanning?
• Bør språkpolitikk bli en del av bedriftenes samfunnsansvar? 

Paneldebattanter:
Grete Faremo, tidl. direktør i Microsoft
Cathrine Holst, stipendiat ved Universitetet i Oslo
May Hansen, stortingsrepresentant for SV
Trine Skei Grande, stortingsrepresentant for V
Sylfest Lomheim, direktør i Språkrådet

Ordstyrer:
Trond Andreassen, Språkrådets fagråd for samfunn og høyere utdanning

Ingen arrangement