Språkprisen 2017 2

Språkprisen 2017

bookmark

Framifrå bruk av norsk i sakprosa

onsdag 15. november 2017, kl. 18:00 til kl. 20:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Språkrådet

Inngang: Gratis

Språkrådet deler årleg ut språkprisen på 100 000 kr til ein forfattar eller ei gruppe som har merkt seg ut språkleg innanfor norsk sakprosa. Prisen blir delt ut annakvart år for bokmål og nynorsk. I år står nynorsk for tur. Målet med arrangementet er å skape blest om den gode sakprosaen og samstundes heidre både prisvinnaren og dei andre på kortlista til juryen.

Juryen består av Aina Basso, Toril Opsahl, Morten Strøksnes og Sverre Tusvik (leiar).

Kortlista for 2017 ser slik ut (i alfabetisk rekkefølge):

Åsa Elstad, Alfred Fidjestøl, Jon Hustad, Erna Osland, Morten Søberg

Språkrådets direktør Åse Wetås skal dele ut prisen, og vinnaren blir intervjua av sjefredaktør i Gyldendal, Cathrine Sandnes.

På programmet står også ein panelsamtale om den gode sakprosaen, leia av Cathrine Sandnes. I panelet sit

  • Jan Inge Sørbø, professor ved Høgskulen i Volda
  • Kristin Fridtun, språkvitar og forfattar
  • Astrid Sverresdotter Dypvik, historikar og journalist
  • Sverre Tusvik, pensjonert sjefredaktør og leiar av språkprisjuryen

Panelet skal mellom anna diskutere desse spørsmåla:

  • Dei tidlege nynorske sakprosaforfattarskapane var svært viktige for utviklinga av den nynorske skriftkulturen og det nynorske skriftspråket. Korleis har denne tradisjonen påverka dagens forfattarar?
  • Kva har valet av språk å seie for sakprosatekstane? Finst det ein eigen nynorsk sakprosatradisjon og stiltone?
  • Er sakprosaen viktig for språket vårt, og i tilfelle på kva måte?

Velkommen til ein interessant og hyggeleg kveld!

Arrangementet blir tegnspråktolka

Ingen arrangement