Stories for life – Stories for love

bookmark

Kveldens tema er Kjærlighet

onsdag 3. desember 2008, kl. 19:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Shahrazad - stories for life

Inngang: Billett

Over 40 forfattere. Inntil 15 møter mellom arabiske, svenske, norske og danske forfattere. I 7 skandinaviske byer. Novelleopplesninger, poesi, filosofi og samtaler om litteratur og samfunn. Shahrads fortellertur stopper i kveld på Litteraturhuset i Oslo.

Liv Ullmann, Mansur Rajih, Duna Ghali, Faraj Bayrakdar deler sine historier om kjærlighet.

Erling Kittelsen leser. Nora Ingdal er programleder.

Språk: engelsk, arabisk og norsk

Duna Ghali (Irak/Köpenhamn)
Duna Ghali ble født i 1963 i Bashra, Irak. I 1992 kom hun som flykting til Danmark. Hennes første bok var en samling tekster både på dansk og arabisk og ble publisert i 2004. Ghali skriver regelmessig for arabiske aviser artikler og essayer om litteratur og kultur i Danmark. Hun har oversatt H.C. Andersen til arabisk. Hennes siste poesisamling på dansk ”En have med duft af mand” ble publisert i 2007.

Mansur Rajih (Jemen/Stavanger)
Mansur Rajih, forfatter og poet fra Jemen, ble i 1983 arrestert av det nasjonale sikkerhetspolitiet. Falsktanklaget for mord ble Rajih dømt til livsvarig fengsel. Mens han satt i fengsel fortsatte han å skrive dikt, disse ble smuglet ut og trykket i tidskrifter over hele den arabiske verden. Han ble satt fri etter 15 år som følge av omfattende internasjonal press. Han bor i Stavanger, hvor han var gjesteforfatter i perioden 1998- 2000. Rajih skriver aktivt for arabiske tidskrifter og aviser og har utgitt 3 diktsamlinger i Norge.

Faraj Bayrakdar (Syrien/Stockholm)
Faraj Bayrakdar er en poet fra Syria. Han begynte tidlig å gi ut poesi, men hans tekster og politiske standpunkt gav ham fiender. I 1987 ble han arrestert av det syriske sikkerhetspolitiet og
satt fengslet i seks år, utan rettsak eller kontakt med omverden. I 1993 ble han dømt til femten års fengsel. Bayrakdar slapp fri i 2000, etter et omfattende internasjonalt press. Han bor idag i Stockholm, hvor han var gjesteforfatter i perioden 2005-2007.

SHAHRAZAD – stories for life

Shahrazad er et internasjonalt litteraturprosjekt som arbeider for at nye stemmer skal høres i Europa, stemmer fra forfattere og andre skribenter som forfølges og forties i sine hjemland. Shahrazad vil bidra til at forfattere i exil får møte sitt nye publikum, nye kollegaer og at publikum får oppleve og møte nye fortellinger, erfaringer og eventyr.

Prosjektets nettside: http://www.shahrazadeu.org

 

 

 

Ingen arrangement