Sykehusplaner i Osloregionen

Sykehusplaner i Osloregionen

bookmark

Vil de dekke befolkningens behov?

tirsdag 16. januar 2018, kl. 18:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum og Oslo legeforening

Inngang: Gratis

Hvordan ser framtidas sykehusutbygging ut i Oslo og Akershus, og hvor godt vil planene dekke befolkningens behov fram mot 2030/2040? Innlegg ved blant andre helsepolitiker Jan Bøhler, adm. direktør ved OUS Bjørn Erikstein, sykehushistoriker Rolf Kåresen og konserntillitsvalgt for legene Christian Grimsgaard.

 

Program

1800-1805: Velkommen

Erlend Hem

1805-1830: Ullevål gjennom 130 år – hva er Ullevål sykehus i dag og hva skal erstatte det? Professor emeritus Rolf Kåresen

1835-1900: Sykehusplanlegging – hvorfor får vi det ikke til?

Konserntillitsvalgt Christian Grimsgaard

1900-1925: Hvordan skal Oslo universitetssykehus utvikles for best mulig å dekke befolkningens behov?

Administrerende direktør Bjørn Erikstein

1925-1945 Pause

1945-2010: “Foretaksadelen” – hvordan fungerer den anonyme byråkratmakten?

Professor emeritus Rune Slagstad

2010-2035: En politikers tanker om sykehusutbygging i Oslo-regionen

Stortingsrepresentant Jan Bøhler

2035-2055: Paneldiskusjon med innlegg fra salen

2055-2100: Oppsummering og avslutning

Ingen arrangement