The Age of Stupid

bookmark

Diskusjon og film

tirsdag 3. november 2009, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Oslo dokumentarkino og FN-sambandet

Inngang: Billett

Jorda blir varmere. Havet stiger. Hvorfor greier vi ikke å stoppe klimaendringene? Er det fortsatt mulig å unngå katastrofal oppvarming? Hvordan? The Age of Stupid setter fokus på klimaendringene og nåtiden sett gjennom øynene til en arkivar i 2050 som stiller spørsmålet: Hvorfor gjorde vi ikke noe med klimaendringene når vi hadde sjansen?

Ingen arrangement