The Holberg Laureate LIVE 2Foto: Joan Vidal (Joan Martinez-Alier), UiO (Mariel Aguilar-Støen )

The Holberg Laureate LIVE

bookmark

World Environmental Conflicts and Justice

fredag 9. juni 2023, kl. 18:00 til kl. 19:15

Sal: Wergeland

Arrangør: Holbergprisen

Inngang: Gratis - ingen påmelding

Dagen etter å ha mottatt Holbergprisen i Bergen, vil Joan Martinez-Alier møte professor Mariel Aguilar-Støen i samtale på Litteraturhuset i Oslo.

Samtaletemaet er valgt av prisvinneren.

Arrangementet strømmes også på YouTube

For mer informasjon, se Holbergprisens engelske nettsider.

Arrangementet er åpent for alle.

Arrangementet er en del av Holberguken, som i år avholdes 6. – 12. juni.

 

 

Joan Martinez-Alier er professor emeritus ved Institute of Environmental Science and Technology, Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). Han er også professor emeritus ved Latin American Social Sciences Institute (FLACSO), Quito. Forskningen hans fokuserer på økologisk økonomi, politisk økologi, landbruksstudier, miljø-rettferdighet og de fattiges og urfolks miljøkamper. I 2006 ble Martinez-Alier tildelt det Europeiske Forskningsråds Advanced Grant for forskningsprosjektet EnvJustice (A global environmental justice movement), 2016-21. Han er også en av grunnleggerne av Global Atlas of Environmental Justice (EJAtlas). Med utgangspunkt i EJAtlas utgir Martinez-Alier i 2023 boken Land, Water, Air and Freedom: The Making of World Movements for Environmental Justice. I 2020 ble han tildelt Balzan-prisen og i 2023 Holbergprisen.

 

Mariel Aguilar-Støen er professor i samfunnsgeografi ved Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo. Der leder hun forskningsgruppen «Rurale Endringer». Forskningen hennes har fokusert på agrar endring i ulike deler av verden, inkludert land i Latin-Amerika. For tiden leder hun et forskningsprosjekt som ser på fugleinfluensa og dens innvirkning på sosiale og politiske relasjoner i rurale samfunn i Norge og Danmark. Hun har publisert tre bøker og en rekke akademiske artikler som omhandler miljøkonflikter knyttet til utvinningsindustri, turisme utvikling og skogbruk, samt om elitens rolle i miljøstyring

Ingen arrangement