Ti tanker i hue – og ingen på papiret

bookmark

Kan man klare seg bra selv om man har ADHD?

onsdag 27. august 2008, kl. 18:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Leser søker bok

Inngang: Gratis

Lisbeth Iglum Rønhovde vil gi en kort innføring i vanlige kjennetegn på ADHD og omgivelsenes reaksjoner, ved hjelp av kjente figurer fra barnelitteraturen.

Så vil hun belyse ungdommers oppfatning av seg selv og sine vansker gjennom case og bilder fra boken Ti tanker i hue og ingen på papiret.

Avslutningsvis deler hun sine tanker om tiltak: Hvordan hjelpe seg selv med sin ADHD? Hvordan hjelpe ungdom med diagnosen?

Boken Ti tanker i hue og ingen på papiret er utgitt med støtte fra organisasjonen Leser søker bok. Les mer på www.lesersokerbok.no

Lisbeth Iglum Rønhovde arbeider i PPT for grunnskolen som pedagogisk-psykologisk rådgiver.

Hun har i en årrekke jobbet i forhold til barn og unge med utfordrende atferd/ADHD og deres nærpersoner i hjem og skole.

Lisbeth Iglum Rønhovde har skrevet flere bøker om temaet ADHD.

Ingen arrangement