Ti tanker om skolen

bookmark

Lansering og skolepolitisk debatt

tirsdag 29. januar 2008, kl. 18:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: HøyskoleForlaget

Inngang: Gratis

Boken Ti tanker om skolen av Tom Tiller tar et kritisk oppgjør med en skolepolitikk som etter forfatterens mening er altfor overflatisk, sjablongpreget og som ikke makter å finne det gode balansepunktet mellom de faglige kunnskapene og verdier som trivsel og omsorg. Det synes så godt som umulig å nå inn i maktas korridorer med kvalifiserte vurderinger og forslag til skoleutvikling basert på forskning. Nedlatende holdninger, harselas og arroganse preger næringslivets, medias og politikkens omtale av skolen. Dette, samt ukvalifiserte politiske synsing, virkninger negativt på lærernes motivasjon for yrket.

Den skolen vi synes å få nå, med stort kunnskapstrykk og kunnskapskontroll på bekostning av det sosiale, de estetiske fagene, risikerer å blokkere for framtidas aller viktigste ressurs: Kreativiteten. Det nye kunnskapsopplegget, etter finnsk design, godt oppbacket av Stoltenbergs nyttårstale, kan vise seg å bli gift i sosialdemokratiets skolebeger. Felleskapsskolen kan forvitre fordi innsikten i skolesaker er alt for dårlig. Det er sikkert godt ment det som nå skjer i skolen, med det er ikke godt gjennomtenkt. Men andre ord: politikernes kunnskaper om skolen er betydelig lavere enn elevenes skolefaglige kunnskaper. Begge deler er et problem, men det førstnevnte er det mest alvorlige. I sum: Norsk skole kan gå rett mot stupet hvis ikke de som har tøylene besinner seg og setter seg selv på skolebenken omkring skolespørsmål.

Deltagere i panelet:
Stortingsrepresentantene Lena Jensen (SV) og Odd Einar Dørum (V)
Professor Halvor Bjørnsrud, Høgskolen i Vestfold
Professor Tom Tiller, Høgskolen i Tromsø
Rektor Marit Gravklev, Valby Oppvekstsenter

Debatten ledes av rektor Pål Riis ved Ullern videregående skole

Ingen arrangement