Tidsskrift på laurdag

bookmark

En ytre form for fellesskap: Thure Erik Lunds essays

lørdag 12. september 2009, kl. 13:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norsk Tidsskriftforening og Vinduet

Inngang: Gratis

«Helt siden utgivelsen av Om naturen i 2000 og frem til den siste essaysamlingen Om de norske byene og andre essays (2006), har Thure Eik Lund fremstått som en av våre mest særpregede og radikale essayister. Ikke bare gjelder dette hans kritiske holdning i forhold til det moderne, men også evnen til å problematisere maktforholdene i det norske samfunnet.

Men hvordan forholder Thure Erik Lund seg til maktforholdene i vår tid? Til den historiske overgangen fra «disiplinsamfunnet» til «kontrollsamfunnet» – to ulike samfunnsformer, diskutert av tenkere som Michel Foucault, Antonio Negri og Giorgio Agamben? Kan Lund i det hele tatt kalles en kulturkritisk essayist? Og hvis ja, på hvilken måte? Hvordan kommer de kulturkritiske impulsene frem i hans essays?» Mazdak Shafieian, f.1980, er skribent, redaktør i Au petit garage, og redaksjonsmedlem i Vinduet.

Ingen arrangement