Tidsskrift på laurdag

bookmark

Syn og Segn-føredraget

lørdag 12. september 2009, kl. 14:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norsk Tidsskriftforening

Inngang: Gratis

Syn og Segn nr. 3/09 kjem denne veka, og tidsskriftet byr på ein times program med eit aktuelt tema frå den ferske utgåva. Syn og Segn er eit av Noregs største allmennkulturelle tidsskrift, med bakgrunnsartiklar, debattstoff, essay og aktuelle artiklar om politikk, samfunn og kultur – alt på nynorsk. Les meir på www.synogsegn.no.

Journalistar har gitt seg sjølv rett til å bryte folkeskikken. Denne retten grunngjev dei med eit overordna mål: Journalistikkens samfunnsoppdrag. Men ingen får kontrollere at dei oppfyller dette oppdraget.

Føredrag av Paul Bjerke, basert på ein artikkel i det nye nummeret av tidsskriftet Syn og Segn(3/09).
Paul Bjerke er sosiolog. Han har i ei årrekkje vore journalist og redaktør, og er i dag tilsett ved Høgskulen i Volda og De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte.

Debatt.

Ingen arrangement