Tidsskrift på laurdag

bookmark

Debatt om norsk medieforsking

lørdag 17. oktober 2009, kl. 13:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norsk Tidsskriftforening

Inngang: Gratis

Innleiingar og debatt om rolla norsk medieforsking spelar i den større offentlegheita. Redaktør Lars Nyre leier arrangementet. Norsk medietidsskrift er Noregs einaste fagfellevurderte publikasjon med media som tema, med vitskaplege artiklar, bokmeldingar, kommentarar og debatt. Les meir på http://www.universitetsforlaget.no/tidsskrift/ vaare/mediefag/.

Ingen arrangement