Tidsskriftlørdag: Skrift og psyke

bookmark

Foredrag

lørdag 18. april 2009, kl. 13:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norsk tidsskriftforening

Inngang: Billett

To norske tidsskrift inviterer til foredrag om aktuelle tema! Ope for alle.

Kl. 13.00: TIDSSKRIFT FOR DEN NORSKE LEGEFORENING presenterer Nils Olav Aanonsen:

Ville Henrik Wergeland ha fått diagnosen AD/HD i dag?

Henrik Wergelands liv var kort og sammensatt, på den ene side preget av uopphørlig aktivitet som idealistisk folkeopplyser, skribent og dikter . på den annen side av uopphørlig strid, endeløse rettssaker og skandaler. Om Wergeland ble det sag at han var en "der maate gaa til grunne for sine ubesindigheder, sin Hensynsløshed og sin mangel på verdslig visdom". Overlege Aanonsen mener at han i dag ville ha fått diagnosen AD/HD.

Kl. 14.00: TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID presenterer Odd Volden og Victoria Ibabao Edwards:

Brukerstemmene i psykisk helse – i skvis mellom sykdom og identitet?

Hvorfor stimuleres man ikke til å skrive tekster under sykehusopphold, hvorfor er det så lite påfyll av intellektuell kapital mens man er innlagt og hvordan kan det ha seg at media fremdeles snakker om tikkende bomber og hiver begreper som "schizofrent" og "manisk" rundt seg?

Vår tids psykisk lidende lar seg ikke lenger beskrive som passive "psykiatriske pasienter". Vi er stolte av å være gale, uten at vi dermed romantiserer galskapen. Vi aksepterer ikke lenger fagfolk som bruker oss som plattform for interessante karrierer. Vi ønsker oss det beste fra begge verdener: Slik den gravide kvinnen trenger både gynekologen og kvinnefellesskapet, trenger vi oppdaterte psykisk helsearbeidere og felleskap med andre som har vært inne en vinternatt før.

 Kl. 15.00: TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID presenterer Arnhild Lauveng:

 Kulturell sikringskost og kulturell nødproviant – hva har vi med oss og hva får vi tilbud om på de tunge dagene?

På barneskolen fortalte lærerinnen vår at det var viktig at vi hadde et lager av dikt og fortellinger "inni oss" – der ingen kunne ta det fra oss, uansett hva som skjedde. Noen år senere satt jeg psykotisk og suicidal på et isolat og oppdaget at jeg hadde mistet alt; fremtid, håp, logisk tenkning, tilgang til bøker, radio, mennesker, natur – alt. Eller nesten alt, for jeg hadde fortsatt diktene og eventyrene lagret inni meg. Hvilken betydning har kultur i de mørke dagene? Hvem skal skrive om psykisk sykdom? Og finnes det "psykisk syk – eller frisk – kultur?

Innledning ved Bente Riise, leder i Norsk tidsskriftforening.

Ingen arrangement