Til barnets beste?

Til barnets beste?

bookmark

Kritiske blikk på småbarnsomsorgen

lørdag 28. oktober 2017, kl. 10:00 til kl. 15:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Arrangementskomiteen for Barnets beste-konferansene

Inngang: Billett

Priser: Voksen 350,-Student 250,-

BAKGRUNN
Ett-og toåringene går i fulltids barnehage. Tidlig barnehage er en rettighet, anbefales av alle, og er begrunnet med likestilling og arbeidsliv. Men er det til barnets beste?

På konferansene vil forskere og andre fagfolk innen ulike fag legge frem sine funn og erfaringer rundt dette temaet, og goså rette et kritisk blikk på dagens omsorgssituasjon for små barn.

Det blir foredrag, korte innlegg, paneldebatt og diskusjon med fagpersoner innen bl.a. utviklingspsykologi, småbarnspedagogikk, nevrovitenskap og barne-og ungdomspsykiatri.


PROGRAM:

10.00-10.15: Innledning v/ møteleder Torild Skard
10.15-10.35: “Barnets beste-hva vet vi nå?” v/ Laila Foldvik
10.35-11.20: “Hvilken rolle spiller biologien i menneskets tre første leveår?” v/ lege og prof. emerita Annica Dahlström

11.20-12.00: Lunsj

12.00-12.20: “Det dominerende bildet: Hva sies og påstås i norsk offentlighet om beste omsorgsløsning for barn under tre år?” v/ 1.amanuensis Kristin Briseid
12.20-13.30: “Hvor gyldig er det som sies og påstås?” Panelinnlegg ved bl.a. Aisha Naz Bhatti, Sidsel Gilbert, Charlotte Koren, Linn Stalsberg og Hanne Weisser

13.30-14.00: Pause

14.00-14.30: “God omsorg eller tidlig start på utdanningsløpet? De minstes hverdag i et politisk spenningsfelt” v/ 1. lektor emerita Ingeborg Tveter Thoresen
14.30-15.00: “Det er ikke sant at alle må arbeide mer og lenger!” v/ arbeidsmedisiner og forsker Ebba Wergeland
15.00-15.30: “Likestilling og beste omsorg for små barn? Ja takk, begge deler!” v/psykolog og forfatter Torild Skard

Ingen arrangement