Tolken fortellerBilde: Bjørn Brochmann

Tolken forteller

bookmark

Om oppdagelsen av en muldvarp i det norske forsvaret i Afghanistan

mandag 16. oktober 2017, kl. 19:00 til kl. 20:30

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Afghanistankomiteen

Inngang: Gratis

Qais Wahidi jobbet 7 år som tolk i det norske forsvaret i Afghanistan, og fikk senere beskyttelse i Norge. I den nylig publiserte boken TOLKEN, ført i pennen av Simen Sætre, forteller Qais Wahidi en til nå ukjent historie om hvordan han oppdaget en muldvarp som ga sensitiv informasjon til Taliban i den norske leieren. Hør Qais Wahidi og Simen Sætre i samtale med Elisabeth Eide, Afghanistan-kjenner, forsker og forfatter. Det settes av god tid til spørsmål fra salen.

Ingen arrangement