Tre viktige krigsbøker

bookmark

Bokpresentasjoner

mandag 19. oktober 2009, kl. 18:30

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norgesforlaget

Inngang: Gratis

Terje Kristoffersen
De ukjente heltene – 830 S
handler om en nesten ukjent etterretningsorganisasjon som opererte i Oslo under krigen. Gjennom en årrekke har forfatteren langsomt nøstet opp organisasjonen som avlyttet Gestapo, politiet, NS-ledelsen, Quislings kontor og andre. Takket være innsatsen ble hundrevis av mennesker i all hast fraktet over til Sverige rett før planlagte arrestasjoner. En lang rekke kvinner deltok i arbeidet, og endelig blir deres innsats trukket fram i full bredde. Å få fram dette stoffet er et mesterverk siden organisasjonens medlemmer avla de strengeste taushetsløftene som ble avgitt etter krigen – et løfte de har holdt til tross for at daværende forsvarsminister J.J. Holst løste dem fra alle slike løfter. 

Boken presenteres av historiker/forsker ved Hjemmefrontmuseet, Frode Færøy.

Gunnar Walter Richter Johansen
Soldaten ingen ville ha
er en savnet beretning i norsk krigshistorie. Den forteller om hvordan en tysk marinesoldat opplevde å komme til Norge der han gjorde krigstjenestene mange steder i Norge, og det i en rekke år uten noen gang å løsne et skudd. Han fikk også en norsk venninne som siden fødte ham en sønn. Etter krigen tjenestegjorde han på nytt i Trøndelag og var blant de siste soldatene som ble sendt hjem – og da til Øst-Tyskland som han siden rømte fra. Sønnen han fikk, er forfatteren selv. Han fikk sporet opp i sin far i 1989 og var en av de få som fikk oppleve en lykkelig og varig gjenforening. Det er blitt en spennende beretning ”fra den andre siden” uten forherligelse av noen art.

Forfatteren presenterer selv boken.

Kjell Staal Eggen
Kampen

er en nesten uutholdelig spennende bok om en motstandskamp få kjenner til. Opprullingen som forfatteren, Gregers Gram og Johan Edvard Tallaksen gjorde av en spirende Rinnan-bande i Telemark, er viet stor plass. Det er også beretningen om et møte der Tallaksens ga uttrykk for tvil om hva han kunne klare å gjøre hvis han ble arrestert. Som man kjenner til fra Max Manus-filmen, gikk han og Gram inn i et bakhold. Det skjedde bare 14 dager senere; dagen før forfatteren skulle møte de to for å planlegge sabotasje mot Kjeller flystasjon. Tallaksen klarte tappert å henge seg på cella før ”pinlig avhør” skulle finne sted. Forfatteren, som nå er død, beretter også om sabotasje, likvideringer og de siste kampene som fant sted i Norge. Han tar også et oppgjør med norske myndigheter som tillot bombingen av Herøya i Porsgrunn til tross for at det forelå grundige planer for sabotasje uten tap av menneskeliv.

Den avdøde forfatterens sønn Trym Staal Eggen presenterer boken.

Ingen arrangement