Tro, tilhørighet og toleranse

Tro, tillit og toleranse

bookmark

Ungdommers holdninger til tros- og livssynsfrihet i en flerkulturell kontekst

mandag 11. september 2017, kl. 10:00 til kl. 15:00

Sal: Skram (2. et)

Inngang: Påmelding innen 4.september

Lanseringsseminar med respons, innspill og samtale

KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning, har på oppdrag fra Kirkerådet gjennomført en kvantitativ undersøkelse, «Tro, tillit og toleranse – ungdomsliv i en flerkulturell kontekst», blant ungdom i Oslo og østlandsområdet. Undersøkelsen tar opp ungdommenes holdninger til menneskerettigheter med et særlig fokus på tros- og livssynsfrihet. I tillegg har VID – vitenskapelige høgskole gjennomført en kvalitativ undersøkelse blant ungdommer i ungdomsklubber i Den norske kirke.

Program for seminaret:

  • Velkomst: Kristin Gunleiksrud Raaum, Leder av Kirkerådet i Den norske kirke
  • Presentasjon av aktuell forskning: Pål Ketil Botvar, Forsker, Kifo – Institutt for kirke-, religions- og livsynsforskning: Unges holdninger til ulike menneskerettigheter og Hans Morten Haugen, Professor i internasjonal diakoni, VID vitenskapelige høgskole: Tro, tillit og toleranse – En kvalitativ undersøkelse blant ungdommer i Den norske kirke
  • Andre bidragsytere: Ellen Sandøe, Fagansvarlig, barn og unge, Unicef; Bente Sandvig, Fagsjef, Human-Etisk Forbund; Kari Repstad, Leder, Religionslærerforeningen; Tonje Kristoffersen, Rådgiver undervisning og trosopplæring, Oslo bispedømme, Den norske kirke; Knut Refsdal, Prest, Metodistkirken; Marte Solbakken Leberg og Nashat Quazi Dialogpilotene

Påmelding innen mandag 4. september: https://kirken.no/tro-tillit-toleranse/

Ingen arrangement