Ulv, ulv!Wild wolf in nature. Winter time

Ulv, ulv!

bookmark

Hva er ulvens plass i Norge i dag?

tirsdag 21. november 2017, kl. 09:00 til kl. 14:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Rådet for dyreetikk og Minding Animals Norge

Inngang: Gratis

Dyreetikkonferansen 2017 setter fokus på ulven. Det blir innlegg om ulvens biologi, kulturhistoriske betydning og forvaltning, før sauenæringen, jegere og dyrevernorganisasjoner får presentere sitt syn på ulv og forvaltning. Hva er mulige løsninger for å finne ulvens plass i Norge i dag?

Ingen arrangement