UniverCity of Oslo

bookmark

Det globale universitetet i den globale byen?

tirsdag 26. januar 2010, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

For at Universitetet i Oslo skal hevde seg som en spennende internasjonal samarbeidspartner må både universitetet og byen ha noe på tilby. UiO ønsker å tiltrekke seg flere av de beste, kreative forskerne og studentene utenfra. Da må flere av universitetets fagmiljøer opp på et internasjonalt nivå. Men dette er ikke nok. Byen rundt universitetet, samt forholdet til næringsliv og samfunnsliv spiller også en avgjørende rolle for mulige internasjonale partnere. UiO er kort og godt avhengig av at byen Oslo er attraktiv, både som kreativ kunnskapsregion, som kulturhovedstad og som bo- og oppvekststed med vekt på velferd og toleranse. Motsatt er Oslo avhengig av at byens største forsknings- og utdanningsinstitusjon fungerer som en motor for Oslo i å utvikle seg som en kunnskapsby. Det er derfor et interessant skjebnefellesskap mellom UiO og Oslo. Samtidig synes byens befolkning å være lite opptatt av hva som skjer på universitetet og vice versa (kanskje i motsetning til f.eks. UiB og Bergen eller NTNU og Trondheim?).

Dette arrangementet har derfor tittelen UniverCity of Oslo og handler om UiOs forhold til byen, – i skjæringspunktet mellom det globale og det lokale.
Blant hovedspørsmålene er: Hvilke kvaliteter kreves for en kreativ kunnskapsregion? Hvor viktig er byen for UiOs internasjonale rekruttering? Og hva betyr mest, – for forskere og studenter? Hvordan kan universitetet og byen bli mer integrert og synlige for hverandre? Trenger vi en klarere modell for Universitetsbyen?

Innledere og panledeltakere:
Ole Petter Ottersen, rektor, UiO
Peter Butenschøn, Arkitekt MNAL
Kristin Vinje, Finansbyråd, Oslo Kommune Amir Sasson, Senter for maritime konkurransevilkår, BI                                                                                                                                                            Erling Dokk Holm, Institutt for urbanisme og landskap, Arkitekthøyskolen i Oslo                                                                                                                                                                                               Elisabeth Eide, Forsker CulCom, UiO
Debattleder: Kristin Taraldsrud Hoff, Statsviter

Ingen arrangement