UtenforskapFoto: Institutt for Psykoterapi

Psykoterapibiennalen 2023

bookmark

Utenforskap - psykoterapiens betydning

mandag 20. mars 2023, kl. 09:00 til kl. 15:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Samarbeidsrådet for etter- og videreutdanning i psykoterapi

Inngang: Påmelding - 300 ,-

Påmelding og betaling

Påmelding på mail til: Lene@kognitiv.no

Husk: oppgi navn, evt arbeidssted, og fullstendig fakturaadresse så får du tilsendt faktura elektronisk. Husk RESH, koststed eller tilsvarende der det er nødvendig.
Vi fakturerer etter «førstemann til mølla»-prinsippet.

Du kan eventuelt betale i døren med vipps, men da er du ikke garantert plass eller lunsj.

Last ned programmet her! (PDF)

 

Foredragsholdere

Marianne Borgen, ordfører i Oslo (SV)

Therese Grøm, har 20 års erfaring fra selvmordfeltet, med kommunikasjon og master i filosofi som bakgrunn. Hun har tidligere jobbet som informasjonsansvarlig, fagansvarlig og generalsekretær i LEVE-Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Gjennom sitt arbeid har hun blitt særlig opptatt av drivkraften som befinner seg i eksistensielle utenforskapsfølelser av å ikke være god nok, spesielt i lys av samfunnsfenomen som selvmord og ekstremisme. Terese har nylig stiftet selskapet Connection-Forebygging av utenforskap, med fokus på formidling og utforsking av utenforskap og tilhørighet i et eksistensielt perspektiv.

Benjamin Solvang er en av hovedpersonene og konsulent under produksjonen av læringsprogrammet SE HELE MEG – Om psykose og hva som kan hjelpe (www.sehelemeg.no). Dette er et læringsprogram for å styrke åpenhet og dialog mellom pasienter, familier og hjelpere og er blitt til i et nært samarbeid mellom stiftelsen SEPREP og filmskaper Gunhild Asting.  Benjamin er i dag styreleder i Harry Benjamin Ressurssenter (HBRS) og er en erfaren foredragsholder.

Gunnar Brox Haugen har vært prosjektleder for læringsprogrammet SE HELE MEG – Om psykose og hva som kan hjelpe, som har blitt laget sammen med filmskaper Gunhild Asting, Benjamin Solvang og Olav Løkvik. Han er daglig leder av Stiftelsen SEPREP.  Han var redaktør for artikkelsamlingen Mening og mestring ved psykoselidelser utgitt på Universitetsforlaget i 2015. Han har vært redaktør for Relasjonsboka- «Relationsbogen – om dynamisk relasjonsarbeid – medmenneskelig, sammenhengende og effektiv behandling for mennesker med psykiske lidelser» (Hertervig forlag 2022).

Marit Råbu er professor i psykologi ved psykologisk institutt UiO. Hun er spesialist i klinisk voksenpsykologi og intensiv psykoterapi med utdanning fra institutt for psykoterapi og institutt for aktiv psykoterapi. Driver en liten privatpraksis med psykoterapi og veiledning. Som professor jobber hun med psykoterapiforskning med spesiell interesse for utforsking av psykoterapiprosess med kvalitative metoder, kasusstudier og utvikling av kvalitativ forskningsmetode gjennom kunstneriske perspektiver.

Adriane Violetta Strand Simon er 23 år gammel, og er brukerrepresentant i styret i IAP. Hun representerer Ungt nettverk i Voksne for Barn. Adriane er bachelor student i musikkteater, og er til enhver tid opptatt av temaene psykisk helse og mobbing i skolen.  

Karl Eldar Evang er psykologspesialist, psykoanalytiker og arbeider som avtalespesialist i Oslo. Han er en aktiv skribent, bla kjent for sin faste spalte i Klassekampen og for sitt engasjement for papirløse migranter og arbeid for antirasisme. Han er medlem av menneskerettighetsutvalget i Psykologforeningen og er styreleder i Zola-prisen. Han har i flere år jobbet ved Helsesenter for papirløse migranter i Oslo.

Synnøve Ness Bjerke er lege, psykiater og gruppeanalytiker og har fra tidligere en master i økonomi, organisasjon og ledelse. Hun er undervisningsleder ved IGA, underviser og veileder ved IGA og i andre sammenhenger og har en mindre privat gruppeterapipraksis. Forfatter av boken Gruppeterapi, grunnleggende om hvorfor og hvordan (2018), bl.a. sammen med erfaringskonsulent Maylinn Vangen.

Maylinn Vangen er Erfaringskonsulent og musiker

Melinda Ashley Meyer er, PhD og MA i Expressice Arts, psykodrama-regissør og bioenergetisk terapeut. Leder av Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (NIKUT). Professor ved European Graduate School (EGS), Sveits. Leder av implementerings prosjektet EXIT ved NIKUT. Medlem av Faglig forfatterforening og produsent av 3 filmer om EXIT-prosjektet; «I eksil fra kroppen», «Tilbake til livet» og «EXIT».

Kjersti Brænne er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri. Hun har lang erfaring med terapi av barn og ungdom, og har drevet mye veiledning og seminarvirksomhet i BUP og i regi av IBUP.

Usman Chaudry er psykolog og arbeider ved Rask psykisk helsehjelp Stovner, et lavterskeltilbud for personer med depresjon og angstlidelser. Her samarbeider de med pasienter med variert etnisk og kulturell bakgrunn, og de har gjennom flere år vært opptatt av å utvikle kultursensitive terapitilbud.

Hanne-Sofie J Dahl er psykologspesialist og er utdannet psykoanalytiker og gruppeanalytiker. Hun har en doktorgrad i psykoterapiforskning og forsker særlig på prosesser i psykoterapi. Hun har en privatpraksis og underviser psykologistudenter i psykoterapi og kandidater ved IGA i gruppepsykoterapi. Hun er også instituttleder ved IGA.

Eivind Eckhoff er psykiater og har vært overlege innenfor det psykiske helsevernet i Tromsø og omegn i en årrekke. Han er også utdannet som individualterapeut for arbeid med mennesker med psykoser. Han er spesielt opptatt av at mennesker med alvorlige psykiske lidelser som trenger hjelp over lang tid kan leve et godt liv med opplevelse av mening og mestring. I dette arbeidet har han arbeidet mye tverrfaglig i distriktet. Eivind er styreleder i Stiftelsen SEPREP.

 

Arrangør

Arrangører av konferansen er Samarbeidsrådet for utdanningsinstituttene i psykoterapi, som alle mottar støtte fra Helsedirektoratet. Det er historisk at alle instituttene samarbeider på denne måten. Vi ønsker å få frem betydningen av psykoterapi, der vi i en rekke praksisnære innlegg gir et innblikk i ulike anvendelsesområder for å motvirke utenforskap. Erfaring og forskning viser at terapi er til stor hjelp for brukerne, og at psykoterapeuten må ha en god opplæring i en psykoterapeutisk metode i tillegg til sin profesjonsutdanning. Psykoterapiutdanning gir en bedre psykisk helsetjeneste, ved å høyne fagfolks forståelse av mennesker og samspill, og slik forbedre tilbudet til brukerne.

Samarbeidsrådet består i 2023 av følgende institutter:

  • Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)
  • Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA)
  • Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP)
  • Institutt for mentalisering
  • Institutt for Psykoterapi
  • Institutt for spiseforstyrrelser
  • Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT)
  • Norsk institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (NIKUT)
  • Norsk Karakteranalytisk institutt (NKI)
  • Norsk Psykoanalytisk Institutt (NPI)
  • Senter for psykoterapi og psykosial rehabilitering ved psykose (SEPREP)

 

 

 

 

Ingen arrangement