Vaageforelesninga

bookmark

Stille musikk

lørdag 28. mars 2009, kl. 14:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norsk Forfattersentrum

Inngang: Billett

Om forholdet mellom musikk og litteratur. Finst det musikk i romanen? I tilfelle: Korleis kan ein skildra, drøfta og dyrka denne musikken? Korleis kan musikken vera del av meiningsdanninga i litteraturen? Og kva betyr
musikken i litteraturen? Lars Amund Vaage diskuterer dette med døme frå eigne og andres tekstar.

Ingen arrangement