Våre demokratiske krigere

bookmark

Videoinstallasjon

tirsdag 8. september 2009, kl. 10:00

Sal: Berner (u. et)

Arrangør: Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon (FAKT) og Hæren

Inngang: Gratis

Fremvisningene går hver hele time fra kl. 10 til kl 20. og varer 30 minutter. Soldater og offiserer med utenlandserfaring er tilstede i etterkant for å svare på spørsmål. Begrensede plasser pr. visning.

– Jeg tenkte ikke så mye over at det var mennesker da jeg skjøt dem. Det var dem eller oss.

Folket i Norge har valgt politikerne som sender soldater ut i krig og konflikt. Likevel er det få nordmenn som vet noe særlig om hva det er som skjer der ute.

Møt fem soldater som forteller om sine erfaringer. Se unike bilder fra trefninger der nordmenn er med. Opplev en virkelighet fjern fra det fredelige Norge.

Videoinstallasjonen “Våre demokratiske krigere” er laget på oppdrag fra Forsvaret av kunstner og designer Anders Tomren. En permanent versjon av utstillingen står på Rustkammeret (Forsvarsmuseets avdeling i Trondheim). En mobil versjon av utstillingen vil turnere Norge i tiden fremover. Utstillingen er tilgjengelig for publikum første gang 8. september, og åpnes samtidig i Oslo og Trondheim.

Ingen arrangement