Velferdsstaten og “de andre”

bookmark

Lørdagsforedrag med Grete Brochmann

lørdag 30. januar 2010, kl. 15:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Norge liker å se seg selv som best i klassen når det gjelder sosiale rettigheter for alle samfunnsborgere. Skandinavisk etterkrigstid kan leses som fortellingen om den stadig ekspanderende velferdsstaten og den nordiske modellen har etter hvert blitt et internasjonalt kjent begrep. Men hvordan utfordres modellen i et stadig mer flerkulturelt samfunn? Velferdsstaten har vært en viktig premissgiver for den innvandringspolitikken som har blitt utviklet siden 1970-tallet. Norge har blant annet kombinert en streng innreisekontroll med sjenerøs tilgang på sosiale rettigheter. Hvordan har den norske velferdsstatens idealer preget innvandringspolitikken? Og hva skiller en slik tilnærming fra andre innvandringspolitiske modeller?

Professor Grete Brochmann har sett nærmere på hvilke konsekvenser velferdsstatens idealer har hatt for det norske flerkulturelle samfunnet. Hun har skrevet en rekke bøker, blant annet var hun medforfatter på boken Norsk innvandringshistorie som fikk Brageprisen i 2003.

Ingen arrangement