Verden i endring

bookmark

Interesser og dilemmaer i norsk utenrikspolitikk

mandag 12. januar 2009, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: UDs Refleksprosjekt

Inngang: Gratis

Refleksprosjektet inviterer til åpent møte med ungdomspartiene og statssekretær Raymond Johansen. Tema er: ”Verden i endring – interesser og dilemmaer i norsk utenrikspolitikk”.

Utenriksdepartementet arbeider med stortingsmeldingen om de lange linjene i utenrikspolitikken i lys av globalisering og endring. Hvem Norge er som aktør, identitet og gjenkjennelighet, opphevelse av skillet mellom innenriks og utenrikspolitikk, interesser og verdier som er både forenelige og trekker i ulike retninger – alt dette påvirker utforming av norsk utenrikspolitikk. Ungdomspartiene er invitert til å gi sitt syn på noen av de dilemmaene Norge møter når interesser og verdier skal ivaretas og fremmes på den internasjonale arena.

Ingen arrangement