Verdens siste roman?

bookmark

Seminar med Daniel Sjölin og Arne Melberg

onsdag 30. januar 2008, kl. 17:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Avdeling for allmenn litteraturvitenskap, UiO

Inngang: Gratis

– Hvorfor ønsker så mange å ta livet av romanen?
– Hvor går grensene mellom litterær fiksjon og biografisk virkelighet?

Daniel Sjölin er forfatter og programleder i det svenske litteraturprogrammet Babel. Hans siste bok Värdens sista roman (2007) utforsker den selvbiografiske tendensen i litteraturen og har som programerklæringen at ”i världens sista roman måste fiktionen dö”. Arne Melberg er professor i litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo og har utgitt flere bøker om fiksjonens grenser. Hans siste bok, Selvskrevet (2007), handler om selvfremstilling i litteraturen. 

Seminaret er en del av Avdeling for allmenn litteraturvitenskaps seminarrekke Litteraturen på vei ut? Den tar utgangspunkt i at det er grunnlag for å si at litteraturen i dag befinner seg i en ny situasjon. Seminarene tar sikte på å undersøke litteraturens kontaktflater mot virkeligheten og mot andre medier og sjangre. Hvordan forholder dagens litteratur seg til størrelser som «samfunn» og «virkelighet» og hva som skjer med litteraturen i de nye medienes tidsalder? Se www.hf.uio.no/ilos/seminar for program.

Ingen arrangement