Verdigrunnlag og kulturarv i valkampen

bookmark

Partidebatt

onsdag 6. mai 2009, kl. 19:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Norske kirkeakademier, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, Mellomkirkelig råd og tidsskriftet Kirke og Kultur

Inngang: Gratis

Festivalen OsloHIMMEL inviterer til partidebatt om statens og samfunnets verdigrunnlag og kulturarv. Hva legger dagens politikere i ”vår kristne og humanistiske kulturarv”? Og hva slags status og rolle skal disse verdiene ha i en sekulær stat og i et flerkulturelt og livssynspluralistisk samfunn?

Bakteppet for denne problematikken er blant annet forslaget om ny verdiparagraf – §2 i grunnloven (”Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske arv”) – og ny formålsparagraf for barnehage og skole. Arrangører er Norske Kirkeakademier, Mellomkirkelig Råd, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og tidsskriftet Kirke og Kultur.

Partidebatten innledes med faglige innspill fra Dag Kullerud, journalist og forfatter; Alexa Døving, forsker ved Senter for Holocaust og livssynsminoriteter; og Bente Sandvig, leder i Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn. Møteleder er journalist Aslak Bonde. Politikerpanelet består foreløpig av Sylvi Listhaug (FrP), Trine Skei Grande (V), Ingebrigt Sørfonn (KrF), Rolf Reikvam (SV) og Trygve Magnus Slagsvold Vedum (SP).

Ingen arrangement