Words and realityIll.: Faksimile, Dag og Tid 17.11.2017

Words and reality

bookmark

Indianere, urfolk og leksikon

tirsdag 12. desember 2017, kl. 16:00 til kl. 17:15

Sal: Wergeland

Arrangør: Store norske leksikon

Inngang: Gratis

Store norske leksikon har både fått kritikk og støtte for sin endring av oppslagsordet ‘indianere’ til ‘amerikanske urfolk’, og endringene har skapt mye debatt. Språk er nødvendigvis en forenkling av virkeligheten, og å balansere nøyaktighet og forståelighet ligger i kjernen av et leksikons arbeid. Men bør leksika aktivt arbeide for å endre hvilke termer folk bruker, eller bør de lene seg på de mest populære begrepene? Skal et leksikon lede eller følge etter?

I denne panelsamtalen får du høre perspektiver fra amerikanske urfolk, samer, leksikonredaksjonen, og en språkfilosof.

Arrangementet foregår på engelsk.

Engelsk tekst og fullt program finner du her

Ingen arrangement