Litteraturhusets ytringsfrihetskommisjon

Litteraturhusets ytringsfrihetskommisjon

bookmark

22. januar 2020 - 29. februar 2020

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Åpningsforedrag 50,-. Øvrige gratis.

Det er tjue år siden Ytringsfrihetskommisjonen leverte sin rapport til Stortinget. Siden den gangen har vi opplevd 11. september, Muhammed-karikaturene, Facebooks framvekst, Charlie Hebdo, 22. juli, Cambridge Analytica, Wikileaks, overvåkingssamfunnet og høyreekstrem terror i Bærum.

Samtidig som regjeringen nedsetter en ny ytringsfrihetskommisjon lager Litteraturhuset sin egen. Hvert kommisjonsmedlem leverer sitt bidrag i form av et foredrag, der de er bedt om å svare på de samme spørsmålene:

– Er ytringsfriheten truet i dag, og i så fall av hvem eller hva?
– Hvordan har ytringsklimaet forandret seg de siste tjue årene?
– Hva skal til for å oppfylle Grunnlovens paragraf om at «ytringsfrihet skal finne sted»?