Kjersti Løken Stavrum og Nils August Andresen 1Foto Stavrum: Tinius Trust

Nils August Andresen

bookmark

Ytringsfrihetskommisjon

søndag 2. februar 2020, kl. 15:30 til kl. 16:00

Sal: Skram (2. et)

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Oppdatert torsdag 05. mars 2020, kl. 13:16

13:16

Foredraget er nå tilgjengelig som podkast!

Samtidig som regjeringen nedsetter en ny ytringsfrihetskommisjon lager Litteraturhuset sin egen. Hvert kommisjonsmedlem leverer sitt bidrag i form av et halvtimes foredrag, der de er bedt om å svare på de samme spørsmålene:

– Er ytringsfriheten truet i dag, og i så fall av hvem eller hva?
– Hvordan har ytringsklimaet forandret seg de siste tjue årene?
– Hva skal til for å oppfylle Grunnlovens paragraf om at «ytringsfrihet skal finne sted»?

Nils August Andresen er historiker, tidligere rådgiver for Høyres Stortingsgruppe og redaktør for tidsskriftet Minerva.