Grenseløs litteratur

Grenseløs litteratur

Et litteraturhus-nettverk

Sammen med Kıraathane Istanbul Literature House, Literarische Colloquium Berlin og Wêjegeh Amed, vil Litteraturhuset gjennomføre prosjektet “Beyond Borders: A Network of Literature Houses”. Målet er å styrke det internasjonale samarbeidet på litteraturfeltet i en tid der litteraturhus verden over står overfor store utfordringer i kjølvannet av koronapandemien.

Litteraturhuset og litteraturhuset i Berlin (LCB) var sentrale forbilder i opprettelsen av Istanbuls litteraturhus Kiraathane, som igjen inspirerte det kurdiske litteraturhuset Wêjegeh Amed. Nå ønsker vi å bygge videre på samarbeidet mellom husene, og å lære av og inspirere hverandre.

Grenseløs litteraturformidling

Gjennom prosjektet “Literature Beyond Borders” vil vi løfte litteratur, forfattere og debatter fra hvert av de fire språkområdene til et større, internasjonalt publikum. Hvert av de fire litteraturhusene vil gjøre utvalgte digitale arrangementer tilgjengelige for et internasjonalt publikum, så vel som å ta imot forfattere fra de andre landene på skriveopphold.

Vi vil også gi ut en antologi med bidrag fra norske, tyrkiske, kurdiske og tyske forfattere, deriblant Kathrine Nedrejord, Simon Stranger, Eyşana Beravî, Sîdar Jîr, Ayhan Geçgin, Ebru Ojen og Dagmara Kraus. Tema for antologien er hus og hjem. Hjemmet kan være et sted for trygghet, tilhørighet, trøst og tilflukt, men det kan også være et ekskluderende og begrensende rom, enten det er snakk om en bolig, eller i større forstand, nasjonen.