Wergelandsveien 29

Huset

Norges første litteraturhus åpnet høsten 2007. Nå har Litteraturhuset blitt et velkjent begrep. Vi er Norges eneste nasjonale litteraturhus, og jobber for å spre litteratur i bred forstand, verne om ytringsfriheten og bidra til en kunnskapsbasert offentlig samtale. Husets nær 1700 årlige arrangementer trekker omkring 125.000 publikummere. Totalt besøker en kvart million huset hvert år. Vi lager norske og internasjonale podkaster, har en godt besøkt YouTube kanal med litterære arrangementer for små og store og samarbeider med over 40 folkebibliotek fra Longyearbyen i nord til Lillesand i sør om å direkteoverføre våre arrangementer for å skape en felles nasjonal litterær samtale.

Mer enn 500 norske debutanter har blitt presentert på våre scener siden oppstarten.

Wergelandsveien 29 er Europas største litteraturhus med rom for mange ulike aktiviteter. I første etasje ligger bokhandel, kafé og hovedscenen vår, Wergeland. I tillegg har vi 5 ulike scener og rom for samtale, debatt og formidling. En egen avdeling er satt av til arbeid med barn og ungdom. Gjennom programmet for barn og ungdom ønsker vi å lære opp en ny generasjon lesere, uavhengig av etnisk bakgrunn og størrelse på lommeboka.

Loftet er reservert til forfattere og skribenter som trenger en arbeidsplass og et møtested i Oslo sentrum. Huset har også en egen forfatterleilighet for utenlandske forfattere og intellektuelle.
Gjennom året setter Litteraturhusets stab sammen et program for barn og voksne. Samtidig som vi bringer nye perspektiver inn i norsk offentlighet gjennom et mangfoldig spekter av internasjonale stemmer har vi fokus på å speile bredden i norsk litteratur. Særlig er vi opptatt av å støtte og løfte frem nye forfatterstemmer gjennom tiltak som Debutantdagene. I tillegg bidrar en lang rekke aktører til en stor variasjon av panelsamtaler, seminarer, debatter og andre arrangementer. Samlet gir dette et viktig bidrag til en velfungerende offentlig samtale. Fri meningsutveksling gjennom en bred og offentlig samtale er selve bærebjelken i ethvert demokrati.

 

Litteraturhuset er driftet av Stiftelsen Litteraturhuset som igjen ble stiftet av Institusjonen Fritt Ord i 2006. Huset er inspirert av en tysk tradisjon for frie litteraturhus. Stiftelsen Litteraturhuset er uavhengig og ikke-kommersiell og har som formål å spre litteratur i bred forstand, verne om ytringsfriheten og bidra til en kunnskapsbasert offentlig samtale.