Nye paradigmer i emning - rapport fra grenselandet mot det ukjente