Poetiske portretter

I en serie forfatterportretter vil Litteraturhuset løfte den norske samtidspoesien, ved å invitere aktuelle norske poeter til å fortelle om egen skriving, om inspirasjonskilder, poetikk og politikk.

Full oversikt over det digitale programtilbudet vårt finner du her.

Steinar Opstad: «Poesien var en slags livredning»

Publisert 16. januar 2022, filmet på Litteraturhuset

Gunnar Wærness: “Form er forgjengelig”

Publisert 21. november 2021, filmet på Litteraturhuset

Cecilie Løveid: «Hvert dikt har en identitet»

Publisert 19. september 2021, filmet på Litteraturhuset

Aina Villanger: «Gjennom språket kan vi gå inn og bli andre»

Publisert 22. august 2021, filmet på Litteraturhuset

Pedro Carmona-Alvarez: “Vi går til poesien når vi ikke har språk for noe annet”

Publisert 27. juni 2021, filmet på Litteraturhuset i Bergen

Kristin Berget: “Diktet er en måte å være i verden på”

Publisert 30. mai 2021, filmet i Bergets private hage

Bård Torgersen: “Å skrive er en kollektiv innsats”

Publisert 9. mai 2021, filmet i Ekebergparken

Sumaya Jirde Ali: “Det slo meg aldri at jeg kunne blir en forfatter”

Publisert 28. mars 2021, filmet på Litteraturhuset