Litteraturhuset hjem til bestemor og bestefar

Seniord

Noveller, eventyr og samtaler fra Litteraturhuset

Vi er midt i en pandemi, og de som er særlig rammet er alle landets eldre. Ettersom de er definert som en særlig risikogruppe, blir mange sittende ensomme og isolerte på landets aldershjem og i hjemmene sine. Det er disse som er målgruppen for Litteraturhusets nysatsning, som vi har valgt å kalle Seniord.

I Seniord legger vi opp et program som selvfølgelig gjerne også kan sees av dem som er under 65 år, men vi retter oss spesielt inn mot dem som er eldre. Så vet vi at de over 65 år er en veldig uensartet gruppe. Her finnes de som er sprekere enn den jevne 45-åring, fordi de som pensjonister lever gode liv, trener og hviler nok. Men vi finner også dem som begynner å kjenne på alderen, som har redusert bevegelighet, hørsel eller syn begynner kanskje å svikte, og i tillegg kjenner man kanskje mye på redselen for korona.

Vi ønsker å lage kunnskapsrikt, litterært og kulturelt innhold til en stor gruppe mennesker som nå har fått bevegelsesfriheten sin, og i noen tilfeller livskvaliteten, drastisk redusert.

Gjennom Seniord etterstreber vi å gi gode litteratur- og kulturopplevelser. Disse skal i tillegg tilrettelegges for målgruppa. Videoene som man finner på disse sidene er for det meste tekstet, lyden er god og tempoet skal ikke være for høyt. Vi prøver også å tilby et innhold som vi tror dere som er i målgruppen kan sette pris på.

På Litteraturhusets Seniord-side vil man etter hvert kunne finne litterære samtaler, arrangementer med musikalske innslag, lesinger av novelleperler fra den norske litteraturhistorien og foredrag om ulike temaer.

Vi ønsker å nå ut til sykehjem og andre steder der eldre samles, som f.eks. eldrekafeer og biblioteker over hele landet. Kanskje du jobber med eldre enten på daghjem eller aldershjem? Ta gjerne kontakt på post@litteraturhuset.no hvis du ønsker å få informasjon når nye arrangementer lanseres og hva som er planene framover.

Seniord er støttet av Kulturrådet.

Full oversikt over det digitale programtilbudet vårt finner du her.