Litteraturhusets beboereUtsmykning i trappegangen på Litteraturhuset. Kunstner: Lars Fiske

Skriveloftet

Trenger du et sted å skrive?

Litteraturhuset har som formål å spre litteratur i bred forstand, verne om ytringsfriheten og bidra til en kunnskapsbasert offentlig samtale. Toppetasjen på huset er derfor viet til de som skriver og oversetter skjønnlitteratur og sakprosa, eller på andre måter jobber med det skrevne ord. Her kan skrivende mennesker få en rimelig arbeidsplass, et fellesskap av kolleger og et nettverk av andre de kan lære av.

Skriveloftet ligger i Litteraturhusets toppetasje og rommer 39 skriveplasser i åpent landskap. Skriveplassene er fleksible og fungerer etter førstemann til mølla-prinsippet. Etasjen har et eget trådløst nettverk og printer tilgjengelig, samt fellesområde med sofagruppe, spisebord med stoler, kjøkkenkrok og toaletter. De som får tilgang på halvårsbasis eller mer, kan søke om å få tildelt et låsbart skap i etasjen.

For en lav månedspris har brukere tilgang 06.00-02.00 alle årets 365 dager. Adgangen til Skriveloftet er personlig og kortet kan ikke deles med andre.

Alle som arbeider med litteraturrelaterte prosjekter kan søke om plass på Skriveloftet. Medlemmer av husets skribentorganisasjoner og forfattere med forlagsavtale blir prioritert. Søknaden må begrunnes og inneholde personalia samt beskrivelse av arbeid/prosjekt. Søknadsskjema finner du på toppen av siden. Studenter og ansatte ved universiteter/høgskoler og andre som har tilgang til arbeidsplasser andre steder, vil normalt ikke blir prioritert.

Litteraturhusets administrasjon holder stengt i påskeferien, i juli og i romjula. For søknader med oppstart i eller rett etter ferier lønner det seg å søke i god tid for å sikre behandling før ferieavviklingen. 

Æresplass

Det er en målsetning for oss å få inn en god blanding av skrivende med ulik alder, kjønn, bakgrunn og som er på ulike steder i karrieren. Derfor tilbyr vi 3 gratisplasser på Skriveloftet. Dette er også fleksible plasser og vil tildeles for ett kalenderår av gangen. I tildeling av æresplasser tas det hensyn til prosjekt, produksjon og økonomiske behov, i tillegg til at det vil tilstrebes mangfold i tildelingene.

Æresplassene tildeles for ett kalenderår av gangen og søknader mottas i tidsrommet 1. november-1. desember hvert år. Søknadsskjema finner du på toppen av siden i perioden det er mulig å søke.

Priser f.o.m. 1. desember 2019

Standardpris, minimum 2 måneder: 750,- pr. mnd.
Leie av plass 6 måneder: 550,- pr mnd.
Leie av plass 6 måneder og medlem av en av husets skribentorganisasjoner*: 450,- pr. mnd.

Alle priser ekskl. MVA

* Norske Barne- og ungdomsforfattere, Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, Den norske Forfatterforening, Dramatikerforbundet, Oversetterforeningen, Kritikerlaget, Norsk Forfattersentrum og Norsk Tidsskriftforening. Tilbudet gjelder også fribyforfattere.

Skribentkontor og munkeceller

I tillegg til de 39 åpne skriveplassene er det 6 munkeceller og 5 kontorer på Skriveloftet. Munkecellene og kontorene disponeres av følgende organisasjoner:
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO)
Den norske Forfatterforening (DnF)
Dramatikerforbundet
Oversetterforeningen
Kritikerlaget

Medlemmer kan søke om disse plassene direkte til sin respektive organisasjon.