Ofte stilte spørsmål

Hvordan går vi frem for å leie lokale på Litteraturhuset?

Vi tar alle henvendelser om reservasjoner og booking av lokaler på e-post til utleie@litteraturhuset.no. Vær ute i god tid med å bestille sal, og spesifiser ønsket dato/periode i emnefeltet.

Vi gir også gjerne generelle råd og veiledning om hvordan man legger opp, gjennomfører og formidler arrangementer på telefon 22 95 55 30, der man også kan få en status på kapasitet framover i tid, men reservasjoner og bekreftelse på bestillinger tar vi kun skriftlig.

Hvor mye koster det å leie et rom på Litteraturhuset?

Leiepris avhenger av rom, type arrangement, teknisk utstyr og evt. teknisk bistand. Vi har en fast lav pris med et totrinns nivå på lokalleie. Medlemsmøter, kursvirksomhet og workshop er eksempler på arrangement som går under standardpris. Arrangementer med tema innenfor Litteraturhusets brede virkeområde; litteratur, politikk og samfunnsspørsmål og som er åpne for et allment publikum, kan kvalifisere til den rabatterte leieprisen, så sant det for øvrig også er åpent og tilgjengelig for alle interesserte. Ta kontakt med informasjon om hva dere planlegger dersom det er tvil om arrangementet går under standard leiepris eller den rabatterte leieprisen som er oppgitt for lokalet.

Er Litteraturhuset interessert i å kjøpe forestillinger og konserter som kan vises på huset?

Litteraturhusets mål er å tilrettelegge for at så mange aktører som mulig skal kunne avholde møter, seminarer, debatter og kulturproduksjoner i egen regi, på like økonomiske vilkår. Av den grunn kjøper vi ikke produksjoner, men ønsker arrangører velkommen til å leie hos oss og sette opp slike produksjoner i egen regi.

Hvor lenge disponerer vi rommet vi leier?

Inntil åtte timer per dag.

Trenger vi mikrofoner på arrangementet?

På allmenne og åpne publikumsarrangement, og dersom det er forventet mer enn førti publikummere i salen anbefaler vi bruk av mikrofoner.

Bør vi ha tekniker?

Arrangementer med enkel teknikk krever ikke at man leier tekniker. Men alle arrangementer i hovedsalen Wergeland fordrer leie av en av husets teknikere. Det samme vil gjelde ved valg av stor lydpakke i øvrige rom, streaming, trådløse mikrofoner og utstyr, samt monitorer. Ved å leie tekniker sikrer man god teknisk gjennomføring. Tekniker fakturerer arrangør direkte om ikke annet er avtalt. Er du i tvil, ta en sjekk med teknisk ansvarlig hos oss god tid i forveien, for å sikre en best mulig gjennomføring av arrangementet.

Hva er forskjell på lydpakkene?

Behovet for teknisk utstyr varierer. Vi opererer derfor med tre nivå på lydpakker i de fleste saler; grunnpakke, liten lydpakke og stor lydpakke. Grunnpakken inneholder kun en kablet mikrofon, projektor med lerret og lyd fra PC. Liten lydpakke inneholder inntil fire kablete mikrofoner. Trenger man flere mikrofoner enn dette må man over på stor lydpakke, der det også er noe trådløst utstyr (bøylemikrofoner og/eller håndholdt trådløse mikrofoner). Det finnes også tilleggsvalg som kan leies ved ledig kapasitet dersom pakken ikke dekker deres behov.

Kan vi bytte lokale eller endre en bestilling?

Ja, ved ledig kapasitet i annet lokale er det ikke noe problem å endre på en bestilling. Dersom lokalet man har leid er for lite kan man også leie et ekstra lokale slik at man kan filme og overføre det som foregår på scenen i hovedlokalet til en storskjerm i det andre lokalet. Et annet alternativ kan være å streame arrangementet og dermed også gjøre arrangementet tilgjengelig for et større publikum enn de som kommer seg til Litteraturhuset den aktuelle dagen.

Har Litteraturhuset mulighet til å oppbevare materiell før og etter arrangement?

Litteraturhusets lokaler er hyppig leid ut, og det er liten lagringskapasitet på huset. Vi henstiller derfor til at arrangører i så stor grad som mulig tar med seg materiell direkte på arrangementet, og tar det med seg igjen når man er ferdig med arrangementet.

Kan vi streame arrangementet?

Ja, vi tilbyr streaming/strømming av arrangement. Streaming innebærer at arrangementet blir tilgjengelig på nett (live eller i etterkant), slik kan man gjøre arrangementet tilgjengelig for en større publikum enn de som kommer seg til Litteraturhuset den aktuelle dagen. Ved streaming må man bestille tekniker, og det forutsetter for øvrig ledig kapasitet på det tekniske utstyret.

Kan vi se lokalet på forhånd?

Ja, det er fullt mulig å komme innom oss på en befaring, men ettersom det er hyppig avvikling av arrangementer på huset lønner det seg å ta kontakt på forhånd og undersøke at rommet/ene man vil se er ledig på det aktuelle tidspunktet.

Hva skjer selve arrangementsdagen?

Rommet rigges klart med teknikk og romoppsett ut i fra bestilling og avtalte tider. I lokalet man har leid blir man møtt av en vert eller tekniker som hjelper en til rette. Arrangør er selv ansvarlig for arrangementgjennomføring og må være tilstede under arrangement.

Ved behov for praktisk bistand, eksempelvis med innslipp og publikumhåndtering eller andre praktiske ting underveis i et arrangement kan man på forhånd leie inn en egen arrangementsvert for bistand.

Hva er fristen for avbestilling?

Ved avbestilling 4 uker (28 dager) før leiedato bli man belastet 50% av avtalepris for bestillingen. Ved avlysning 14 dager før eller senere blir hele det avtalte beløpet fakturert i tillegg til gebyr kr. 800 eks mva ved innleid tekniker fra Litteraturhuset for tapt arbeid (under 36 timer før arr. er satsen kr. 2000 eks mva).

Hvordan kan vi organisere billettsalg?

Den enkelte arrangør står fritt til selv å velge billettleverandør eller billettsalgsmetode ved billettsalg på arrangement. Litteraturhuset har valgt TicketCo som billettsalgsløsning. Dersom man ønsker billettsalg på sitt arrangement, kan man tegne egen avtale hos TicketCo og få med en bankterminal fra leverandøren iZettle i avtalen. Der oppretter man forhåndssalg på nett, og man kan lenke til billettsalget i alle ønskelige kanaler. Har man en Apple-enhet fra før (Iphone/Ipad/Ipad touch), så har man alt man trenger for å kunne selge og validere billetter i døra på selve arrangementsdagen. Komplett dørsalgsutstyr med billettprinter og Ipad lånes også ut av Litteraturhuset på forespørsel. Se mer informasjon og veiledning.

Kan vi ta med egen mat og drikke?

Nei, det er restauranten Kafe Oslo som har alle rettigheter på servering av mat/drikke på huset. Men det er selvsagt lov for publikum å ta med seg drikke fra baren og inn i utleielokalene. Kafe Oslo har dessuten en rikholdig arrangementsmeny man kan bestille fra til arrangement, og som kan tilpasses for allergener. Ta kontakt med dem for meny og kuvertpriser. De kan også levere duker og enkel oppdekning til middagsselskaper i våre lokaler. De har i tillegg en flyttbar bar som kan bestilles med bemanning i et utleielokale. Telefon 21 54 85 71 eller e-post post[at]kafeoslo.no.

Hvordan gjør vi det med boksalg?

Bokhandelen Norli Litteraturhuset har alle rettigheter på boksalg, og forhåndsbestiller aktuelle bøker og har utsalg i butikken i første etasje. Ta kontakt direkte med bokhandelen hvis dere ønsker boksalg tilknyttet arrangement på telefon 23 69 10 80 eller e-post litteraturhuset.oslo@norli.no

Hvordan finner folk fram til arrangementet?

Innenfor hovedinngangen finner man informasjon med tider og rom for alle arrangementer den aktuelle dagen, dette henger også i trappeløpet. Hvis arrangementet starter før kafeens åpningstid og hovedinngangen er stengt, benytter publikum sideinngangen. Vi setter opp informasjon med kart på hoveddøra.

Er Litteraturhuset tilrettelagt for funksjonshemmede?

Litteraturhusets sideinngang er velegnet for rullestolbrukere. Derfra er det heis til øvrige etasjer på huset og god fremkommelighet til alle arrangementsrom. Se for øvrig mer informasjon om tilgjengelighet.

Hvordan finner man veien til Litteraturhuset?

Gateadressen er Wergelandsveien 29, der vi ligger på hjørne ved Slottsparken. Kollektivt er nærmeste stopp med T-banen Nationaltheatret stasjon. Med trikk 11 eller buss 21 går man av ved holdeplassen Homansbyen, eller man kan ta trikk 17 eller 18 til Holbergs plass.

Ankommer man Oslo med fly kan man ta Flytoget direkte til Nationaltheatret. Gå ut inngang mot Henrik Ibsens vei / Drammensveien og følg Parkveien til rundkjøringen, der Litteraturhuset ligger til høyre, med Slottsparken som nærmeste nabo.

Har Litteraturhuset parkeringsplasser som kan benyttes i forbindelse med arrangementer?

Det er ingen parkeringsplasser tilknyttet Litteraturhuset, men det ligger en parkeringsplass i krysset Wergelandsveien/Parkveien. Det finnes noen kommunale HC-plasser nederst i Uranienborgveien mot Parkveien.

Gjelder det levering av materiell til arrangement eller lignende kan man stå midlertidig på forsiden av huset (maks 15. min) for avlevering.

Har Litteraturhuset sykkelparkering?

Det finnes et sykkelstativ ved sideinngangen i front av huset og et på baksiden. Nærmeste bysykkelstativ er Parkveien – Utenfor Katedralen pub og Uranienborgveien (vest for Slottsparken).

Kan vi ta med barnevogner inn på huset?

Barn og barnefamilier er selvsagt hjertelig velkommen til Litteraturhuset, men grunnet brannforskrifter er det ikke lov å ta med barnevogner inn. Barnevognene kan parkeres ved sideinngangen på høyre side av huset, men må ikke blokkere bryter for HC-inngang.

Hva er kontaktinformasjon til Kafe Oslo?

Telefon: 21 54 85 71, e-post: post[at]kafeoslo.no

Hvor finner vi toalettene?

Toaletter finnes i kjelleren på huset. HC-toalett finnes rett utenfor hovedsalen vår Wergeland.

Hvordan uttales Nedjma?

Nedjma uttales Nedschma, og betyr stjerne på arabisk. Nedjma er også romantittel og navnet på hovedpersonen i Kateb Yacines roman fra 1956, en roman som er sentral i den postkoloniale litteraturtradisjonen, og altså et av våre lokaler til utleie på Litteraturhuset.