Vilkår for leie

Prissystem, hva leien inkluderer, teknisk utstyr og vilkår.

På denne siden finner du informasjon om vårt prissystem, hva leien inkluderer, teknisk utstyr og bemanning, vilkår knyttet til avbestilling, hvilke rettigheter vi forbeholder oss, og servering og boksalg under arrangement.

Standard eller rabattert pris?

Litteraturhuset bruker et totrinns prissystem. Medlemsmøter, kurs og workshop er eksempler på arrangementer som går under standardpris for leie. Arrangementer som er åpne for publikum, som retter seg mot folk flest og er innenfor Litteraturhusets virkeområder litteratur, politikk og samfunn, kan kvalifisere til rabattert pris.

Ved rabattert pris publiseres arrangementet i programkalenderen på Litteraturhuset sine hjemmesider. Som del av avtalen er det krav om at leietaker oversender omtale av arrangementet i henhold til mal i god tid før arrangementsdato og senest 14 dager før.

Dette inkluderer leien

I tillegg til sal inkluderer leieprisene bord og stoler, tilrettelegging og rydding. Unntaket er Berner, som krever et ekstra tillegg ved omrigg.

Prisene for leie av lokale gjelder for inntil åtte timer. Perioden inkluderer tekniske prøver og egne forberedelser.

Tidligste tidspunkt for arrangementsstart er klokken 08.00 på hverdager, klokken 10.00 på lørdager og klokken 12.00 på søndager. Arrangementsslutt på søndager er klokken 18.00, og lokalene må forlates innen klokken 18.30.

Litteraturhuset har ikke anledning til å oppbevare medbragt materiell. Leietaker står selv ansvarlig for medbragt utstyr.

Teknisk utstyr og bemanning

Teknikere og leie av utstyr kommer i tillegg til leie av sal. Teknikere må bestilles senest to uker før arrangementsdato. Generelle tekniske spesifikasjoner må avklares senest én uke før arrangementsdato.

Fullstendig oversikt over teknisk utstyr og priser finner du her.

Leie av Wergeland krever alltid tekniker. Det samme gjelder for alle helgearrangementer med omfattende teknikk, og hvis du skal ha trådløse mikrofoner eller mer avansert lydteknikk.

Eventuelle endringer av romoppsett må spesifiseres senest tre dager før arrangementsdato. Hvis lokalet skal rigges om underveis i leieperioden, krever dette leie av arrangementsvert, som må avklares senest to uker før start.

Arrangør må alltid selv være til stede ved gjennomføring av arrangement. Ved behov for praktisk bistand kan arrangementsverter leies.

Ansvar, avbestilling og generelle vilkår

Avbestillingsfrist for leie av lokaler og utstyr er senest 28 dager (4 uker) før arrangementsdato.

Ved avbestilling etter denne fristen blir leietaker fakturert 50 prosent av avtalt vederlag. Ved avbestilling 14 dager før arrangementsdato eller senere, vil hele det avtalte vederlaget bli fakturert. Hvis tekniker fra Litteraturhuset er innleid, vil det tilkomme et gebyr på NOK 800 (eks. mva.). Ved avbestilling under 36 timer før arrangementsstart utgjør dette gebyret NOK 2 000 (eks. mva.).

Ovennevnte bestemmelser gjelder selv om avbestilling skyldes uforutsette hendelser utenfor partenes kontroll.

Hvem kan leie hos oss?

Litteraturhuset har som mål å legge til rette for at så mange aktører som mulig skal kunne avholde produksjoner i egen regi.

Vi er en arena for alle. Derfor takker vi nei til aktører og arrangementer når vi av ulike grunner ikke kan ivareta tryggheten til våre gjester og ansatte, eller aktører som står for et voldsrettet eller antidemokratisk budskap.

Litteraturhuset forbeholder seg retten til å avvise eller avlyse leieforhold med organisasjoner eller enkeltpersoner som ikke respekterer norsk lov, oppfordrer til straffbare handlinger eller bryter lovens bestemmelser for hatefulle ytringer.

Servering under arrangement

All servering må gå via husets egen kafé og restaurant, Kafe Oslo, enten det dreier seg om bevertning på frokostseminar, eller middagsselskap i separate lokaler. Kafe Oslo har alle rettigheter.

Les mer om servering under arrangement.

Boksalg under arrangement

Alt salg av bøker må gå via bokhandelen på huset. For spørsmål om salg av bøker, kontakt Norli Litteraturhuset på e-post litteraturhuset.oslo@norli.no eller telefon 47 48 19 70.

Les mer om boksalg under arrangement.