Videoproduksjon under publikumsarrangementFoto: Thorbjørn Helin/Litteraturhuset

Videoproduksjon og strømming

Priser og vilkår gjelder fra 1. januar til 31. desember 2023. Priser er eks. mva.

På denne siden finner du informasjon om videoproduksjon, strømming, lydopptak, studioproduksjon og øvrige vilkår.

 

Videolenke/digitale deltakere: NOK 2 150

TV-skjerm/videomonitor: NOK 800

 

Videoproduksjon: NOK 2 750 til 9 450

Video og opptak regnes som tilleggstjenester, og priser kommer i tillegg til salleie, lydpakke, teknisk personell og eventuelt annet i leietakers bestilling.

Vi tilbyr tre ulike strømmepakker, der alle inkluderer utstyr, opptak og direktestrømming av arrangement. Studiopakken inkluderer på sin side alt, og er videoproduksjon uten publikum til stede.

Dersom du kun ønsker video og ikke strømming, trekker vi fra NOK 1 500.

Pris per tekniker bestemmes ut fra varighet. Antallet lydkilder bestemmes ut fra pakken du bestiller. Opptakene blir sendt til oppført kontaktperson tidligst neste virkedag. Litteraturhuset tilbyr ikke etterarbeid, men henviser gjerne til aktører som leverer dette. Med mindre annet er avtalt tar vi vare på opptakene i tre måneder etter gjennomført arrangement.

Dine behov og ønsker når det kommer til leie av tekniker og andre digitale tjenester må avtales senest 14 dager før arrangementsdato.

Strømming: NOK 4 300 til 11 000

Enkel strømmepakke: NOK 4 300

For deg som ønsker en enkel videodokumentasjon av ditt arrangement. Pakken inkluderer:

 • Ett stillestående kamera. Vi legger opp til et fast totalbilde av scenen

Merk at leie av én tekniker er påkrevd. Samme tekniker tar seg av all teknikken i salen. Separate lydopptak er ikke inkludert.

Standard strømmepakke: NOK 6 500

Et godt valg for deg som ønsker en noe mer avansert videoproduksjon. Inkluderer:

 • To kameraer
 • PC til visning av presentasjoner og/eller videoavspilling (ikke samtale over videolenke)
 • Bilde-i-bilde for inkorporering av presentasjon ved siden av foredragsholder

Merk at leie av to teknikere er påkrevd. Oppsettet kan medføre at noen publikumsplasser går bort. Separate lydopptak er ikke inkludert.

Full strømmepakke: NOK 11 000

For deg som ønsker fullt produksjonsoppsett, med et helproft uttrykk. Inkluderer:

 • Tre kameraer
 • PC til presentasjoner, videoavspilling, og/eller videolenke med digitale deltakere
 • Bilde-i-bilde
 • Grafikk, vannmerke og/eller logo
 • Supringer (navn/tittel under hver person)
 • Integrering og sammensetting av de ulike videokildene
 • 1 stykk 43´´4K UHD TV-skjerm på stativ som videomonitor for hele scenen
 • Mulighet for separate kameraopptak, og flerspors lydopptak til etterarbeid uten ekstra kostnad. Dette må eventuelt avtales i forkant

Merk at leie av minimum to teknikere er påkrevd. En tredje tekniker kan i noen tilfeller være nødvendig. Oppsettet kan føre til at noen publikumsplasser går bort.

 

Litteraturhuset benytter YouTube som strømmeplattform, og vi strømmer alltid til leietakers egen kanal. Etter avtale kan også andre kanaler benyttes. Alle videoproduksjoner og opptak leveres med opptak av ferdig lydmiks. Alle pakkene leveres i Full HD-kvalitet (1920 x 1080).

For å kunne opprette strømmesiden på leietakers YouTube-kanal og kvalitetessikre oppsettet, trenger vi styringstilgang til kanalen. Hvis du har en merkevarekonto, ønsker vi å motta administrasjonsrettighetene til kanalen. Hvis kanalen er en ordinær konto, må vi få tilstendt brukernavn og passord. Av hensyn til leietakers sikkerhet, foretrekker vi å motta brukernavn på e-post og passord på SMS. Vi tar vare på påloggingsinformasjonen i et passordbeskyttet dokument, og kun ansatte og underleverandører med nødvendig behov for informasjonen får tilgang på denne. Dataene slettes senest to uker etter arrangementsdato, med mindre det foreligger rimelig grunn til å beholde den lenger.

Dersom du ønsker å bruke en annen plattform må dette avtales spesielt. I så tilfelle tar ikke Litteraturhuset ansvaret for oppsett, og leietaker må selv sørge for at strømmingen lar seg gjennomføre på valgt plattform og at innstillingene er riktige. Vi må innen rimelig tid, og senest to arbeidsdager før arrangementsdato, få tilsendt nødvendig strømmeinformasjon (RTMP server URL og strømmenøkkel).

Lydopptak: NOK 850 til 1 600

Alle videoproduksjoner og opptak leveres med opptak av ferdig lydmiks. Dersom du ønsker et separat lydopptak av hver enkelt lydkilde for senere miks, ordner vi dette for NOK 1 600.

Vi tilbyr også kun ferdig mikset lydopptak uten video for NOK 850.

Studioproduksjon: 30 000

Studiopakken er videoproduksjon og/eller strømming uten fysisk publikum til stede. Litteraturhuset bestemmer sal med utgangspunkt i hva som er ledig og behov. I studiopakken er alt inkludert, det vil si leie av sal, nødvendig utstyr og teknisk personell i opptil fire timer:

 • Leie av sal
 • Opprigg før ankomst
 • Tre kameraer
 • Opptil åtte lydkilder
 • Bilde-i-bilde
 • Grafikk, vannmerke, og/eller logo
 • Supringer (navn/tittel under hver person)
 • Integrering og sammensetting av de ulike videokildene
 • PC til presentasjoner, videoavspilling og/eller videolenke med digitale deltakere
 • Mulighet for separate kameraopptak, og flerspors lydopptak til etterarbeid
 • 1 stykk 43´´4K UHD TV-skjerm på stativ
 • To teknikere
 • Opptil to timers forarbeid/planlegging sammen med husets tekniske produsent

Dersom du ønsker å motta alle de separate video- og lydfilene, anbefaler vi deg å ta med en ekstern harddisk for overføring av filene med én gang etter opptak. Med mindre annet er avtalt tar vi vare på opptakene i tre måneder etter gjennomført arrangement.

Øvrige vilkår

Som arrangør og leietaker er du selv ansvarlig for alt innhold, at materialet ikke krenker tredjepartsrettigheter, eller strider med norsk lov eller strømmeplattformens retningslinjer.

Du har også ansvar for å i forkant av arrangementet hente inn nødvendige tillatelser fra alle som skal filmes. Leietaker beholder alle immaterielle rettigheter til innholdet i opptakene/strømmingen.