Viktig informasjon til arrangør vedrørende situasjonen med koronavirus (COVID-19)

Litteraturhusets største sal rommer inntil 200 publikummere. Folkehelseinstituttets anbefaling er å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med flere enn 500 deltakere.

Frist og framgangsmåte for avbestilling: Vi må ha skriftlig beskjed om avbestilling senest 14 dager før arrangementstart. Etter denne fristen vil man bli fakturert for lokalleie samt evt. et avbestillingsgebyr til innleid tekniker for tapt arbeid. Ved avlysning – send e-post til oss med teksten AVLYSNING og DATO for arrangement i emnefeltet.

Fra og med 11.mars er FHIs råd for arrangement av den størrelse som kan finne sted på Litteraturhusets største saler (Wergeland og Amalie Skram): “For alle offentlige arrangementer med mer enn 100 deltagere anbefales risikovurdering før gjennomføring. Arrangør har ansvar for å gjennomføre risikovurdering (se tabell 1 og tabell 2), som derettes må godkjennes av kommunen. Rådene vurderes fortløpende utfra global, nasjonal og lokal smittesituasjon for covid-19, og arrangører bør følge med på råd fra FHI.” Se omtalte tabeller og mer informasjon hos FHI.

Her finner du informasjon, nyheter, meldinger og dags- og ukesrapporter om koronaviruset hos Folkehelseinstituttet